İşe Yarayan Bir İşyeri e-Eğitim Stratejisi Tanımlamada Atılacak 9 Adım

Mar 13 • E-ÖĞRENME, EĞİTİM İÇERİĞİ, GENEL, LMS • 1806 Views • Yorum yok İşe Yarayan Bir İşyeri e-Eğitim Stratejisi Tanımlamada Atılacak 9 Adım

Bir işyerinde başarıyla e-Eğitim uygulamak neler gerektirir? Bu konuda etkili olan pek çok unsur olsa da bu yazıda en önemlisine değineceğiz: e-Eğitim Stratejisi.

İşe Yarayan Bir İşyeri e-Eğitim Stratejisi Nasıl Belirlenir

Geçenlerde bir müşteriyle, işyerlerinde e-Eğitim uygulama ile alakalı bir sohbet gerçekleştirdik. Konuşmanın bir noktasında bu uygulamanın işyeri e-Öğrenme stratejileri ile nasıl bir bağının olduğunu sordum. Bu soru odadaki herkesi, tüm üst düzey insan kaynakları çalışanlarını ve eğitim profesyonellerini harekete geçirdi. Grup, aceleci bir şekilde derslerin etkileşimli ve bağlayıcı olması gerektiğini, bunun oyunlaştırma, mobil cihazlarda kullanım gibi yöntemlerle nasıl başarılabileceğini açıklamaya çalışıyordu.

Tüm bunlar iyi öneriler olsa da bence uygulamanın mikro detaylarına girmeden önce makro bir yaklaşımın tanımlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Ama grubun verdiği cevapları da anlayabiliyorum. ‘Strateji’ terimi, farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilmekte, pek çok çağrışım yapabilmektedir. Aynı kafa karıştırıcı durum ‘öğrenme’ için de söz konusu. Peki, strateji terimi ile ne demek istiyoruz ve bir e-Eğitim inisiyatifine atılmadan önce strateji tanımlamak neden önemli? Bunu birlikte öğrenelim.

Wikipedia stratejiyi “belirsizlik şartları altında bir ya da daha fazla hedefi başarma konusunda sahip olunan üst-düzey bir plan” olarak tanımlıyor. Ayrıca bu kavramın, “ hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda gerçekleştirilecek eylemleri belirleme”yi de içine aldığını söylüyor. Yani bir strateji şunları içeriyor:

 1. Bir ya da daha fazla hedef belirleme
 2. Bu hedeflere ulaşmada bir planı uygulama

e-Eğitim uygulama başarısında strateji belirlemenin kritik rolünde hemfikirsek, etkili bir işyeri e-Eğitim stratejisi tanımlamada katkıda bulunacak 9 adıma geçelim:

1. Ne Başarmak İstediğinizi, Neden ve Hangi Zaman Çerçevesinde Bunu Yapmak İstediğinizi Belirleyin

Bu, hedefiniz ve strateji belirleme ve ifa etme konusundaki başlangıç noktanız oluyor. “Çalışanların teknik alanlarda becerilerini artırma ve bir uzmanlık havuzu yaratma” gibi bir hedef olabilir. Bunun yanında uygun bir zaman çerçevesi belirlediğinizden de emin olun. Çok uzun veya çok kısa olan bir zaman çerçevesi size boşa kürek çektirebilir.

En önemlisi, amacınızın  ‘neden’  önemli olduğunu belirtin. Yukarıdaki “uzmanlık havuzu oluşturma” örneği, müşterilerimizden birinin karşılaştığı gerçek bir örnektir. Bu müşterimiz, tüm uzmanlığın birkaç üst düzey mühendiste olduğu büyük bir mühendislik kuruluşudur. Bu  mühendisler emekli olmaya başladığında, şirket hızlı şekilde doldurulması gereken büyük bir yetenek boşluğu ile karşı karşıya kalmıştı.

Belirsizlik durumlarında (bunlardan çokça olacaktır!) hedefinizin “ne” ve “nedeni”, karar vermenize yardımcı olacak yol göstericiler olacaktır.

Benim müşterimin örneğinde bu “neden” belirlendiğinde, zaman çerçevesini belirlemeleri de kolay olmuştu.

2. Hedef Karşısında Şu Anda Nerede Olduğunuzu Anlayın

Şirketinizdeki genel uzmanlık seviyesi nedir? Herkes aşağı yukarı standart seviyede mi yoksa büyük farklılıklar var mı?

Yürürlükte öğrenim programlarınız  (e-Öğrenim veya başka şekilde) var mı? Bunları göz önünde bulundurun ve dikkate alın. İnsanlar şu anda bu durumlarla nasıl başa çıkıyor? Belki gelişi güzel olarak iş arkadaşları veya şirket dışındaki kişilere danışıyorlar. Belki de sürekli atıfta bulundurdukları çeşitli yerlerde mevcut olan bilgi parçaları vardır.

Mevcut konumu göz önünde bulundurmak, strateji uygulamaya başlanırken çok fazla tekrar işi ve sıkıntıdan kurtulmanızı sağlar.

3. Değerlendirme Parametreleri Belirleyin

eEğitim uygulaması zaman, gayret ve kaynak açısından yoğun bir süreçtir. Bununla birlikte, gayretlerinizin başarılı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Başka bir deyişle, başarı kriteriniz nedir? Bu, “çalışanların yüzde doksanı tüm eğitimden geçmiş olmalı” gibi basit bir ölçüt olabileceği gibi “ çalışanların en az yüzde sekseni gelişmiş teknik becerilerde uzman seviyesinde olmalıdır ve müşterilerle üst düzey bir mühendisin desteği olmaksızın kendileri konuşabilecek düzeyde olmalılar” gibi detaylı bir ölçüt de olabilir.

Başarı kriterini tanımladığınızda, nasıl değerlendirme yapacağınıza karar verin. Temel dayanak parametleri belirlemeniz de gerekebilir yani işyeri eEğitim stratejinizi uygulamaya geçmeden önce bir değerlendirme süreci gerçekleştirmeniz gerekebilir. Bu dayanak verilerini sonuç değerleriyle karşılaştırmak uygulamanın ne kadar etkili olduğunu anlamanızı sağlayacaktır.

4. Kurumun Kültürünün Yanında Tüm Öğrenme Türlerini Göz Önünde Bulundurun

Öğrenmenin, çevrimiçi olsun yüz yüze olsun,  sadece izole eğitim etkinlikleri ile olmayacağını biliyor olun. İnsanlar; meslektaşları sosyal etkileşimler, akranları, patronları ve müşterilerinden geribildirimler alma yoluyla veya sadece çevrimiçi olarak bilgi araştırmak gibi çeşitli yollarla da öğrenirler.

70:20:10 (insanların yüzde 70 işte, çalışarak ve çalışmaları ile ilgili geri bildirim alarak, yüzde 20 başkalarıyla etkileşimler kurarak ve sadece yüzde 10 formal eğitim oturumları ile öğreneceğini öngören) gibi çerçeveler faydalı olabilir. 70, 20 ve 10 gibi sayılar dokunulmaz olmasa da insanların doğal olarak nasıl öğrendiklerini göstermektedirler.

İnsanlara bu seviyelerin her birinde öğrenim sağlamalarında yardımcı olacak yaklaşımlar vardır; bunların azıları şunlardır:

 • e-Öğrenme
 • Programlı yüz yüze veya çevrimiçi eşzamanlı eğitim oturumları
 • Mobil öğrenme
 • Oyunlaştırma
 • Tartışma grupları (çevrimiçi veya çevrimdışı)
 • Pratik yapma toplulukları(çevrimiçi veya çevrimdışı)
 • Wikiler, bloglar ve forumlar
 • Koçluk ve mentörlük
 • İş üzerinde performans destek sistemleri

Bu noktada, kuruluşun kültürünü göz önüne almak da önemlidir. Formal bir ‘takım elbise’ kültürü mü mevcut yoksa daha ‘rahat ve günlük’ bir kültür mü? İnsanların üst pozisyondaki yöneticilere erişmek için prosedürlerden geçmeleri gerektiği belirli bir hiyerarşi var mı, yoksa patronlarının odalarına rahatlıkla girip konuşmaya başlayabilirler mi? Eğer ilki geçerli ise, formal bir eğitim daha etkili olacakken, tartışma grupları gibi imkanlar, ikincisi gibi daha rahat bir ortamda daha iyi sonuçlar verecektir.

Öğrenme biçimlerini anlamak ve bunları işyeri kültürünüzle uyumlu hale getirmek şunlarda faydalı olacaktır:

 • Öğrenimi aktarmak için birden çok kanaldan faydalanma
 • Formal eğitim geliştirme ve sürdürme maliyetini azaltma
 • Eğitimin etkisini artırma ve bu sayede sonuçları daha iyi hale getirme.

5. Neye İhtiyaç Olduğunu ve Neyin Mevcut Olduğunu Dikkate Alın

İnsanlara kazandırmaya çalışacağınız becerilerden oluşan yorucu bir liste yapmanız gerekli değildir. Bu, daha çok bir başlangıç noktasıdır ve bu alıştırmanın nedeni insanların  hangi tür becerilere yönelmeye ihtiyaç duyacaklarını genel olarak anlamaktır. Becerilerin tüm spektrumu mu yoksa bir kısmını mı kapsanmakta?

Kuruluş dahilinde neyin zaten mevcut olduğunu göz önünde bulundurun. Bu, tekrar kullanılabilir veya başka bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden şekillendirilebilir.

Kuruluş dahilinde içeriklerine sahip olmadığınız beceriler / konular için kaynak bulmada dış kaynaklara başvurmayı düşünebilirsiniz. Amerika’yı yeniden keşfetmek yerine bu kaynakları düzenlemek yardımcı olacaktır.

6. İçeriğin Ne Sıklıkla Güncellemeye İhtiyaç Duyduğunu Belirleyin

İçeriğinizin sabit mi (pek çok teknik içerik böyledir) yoksa sürekli değişen içerikler mi olduğu üzerine düşünün. Gelecek birkaç ay içinde değişmesi gereken içeriğin yaratılması için bir sürü zaman ve kaynak harcamanın bir anlamı yoktur. Mevcut kaynakları kullanmak daha iyi (ve sorunsuz) bir yol olabilir. Ancak böyle bir içerik oluşturmak istiyorsanız, ihtiyaç duyulduğunda nasıl güncelleştirileceğini düşünün. (Birçok e-Öğrenim dersi, sık güncellemeler yapılacak şekilde oluşturulur.)

7. Öğrenmenin Çalışanların Günlerine Nasıl Uyacağı Üzerine Düşünün

Bir çalışanın sıradan bir günü nasıl? Mesela, her bir hafta istenen uzmanlık seviyesine ulaşma konusunda öğrenime ne kadar ayırmaları gerekir? Ve bunları yapmalarında içerikleriniz hangi şekillerde yardımcı olabilir?

Çalışanlar çoğunlukla masa başında mı yoksa müşteri ve iş ortakları ile görüşmek için dışarıda mı çalışıyorlar? Eğer ilk durum geçerli ise bilgisayarlarında alabilecekleri dersler sunabilirsiniz ama eğer ikincisi geçerliyse mobil teknolojilere yönelmeniz gerekecektir.

Bu aşamada farklı çalışan profillerini alıp her birini temel alan personalar (karakterler) yaratmanız yardımcı olabilir. Bu personaların; işe koyulma, öğrenme ve öğrendiklerini uygulama ve daha sonra da, normal işlerine dönüş, öğrenme, uygulama gibi süreç parçalarında üzerinden geçin.

Bu, bu kişilerin eğitimlerine nasıl eriştikleri konusunda pek çok fikir verecek ve çözümlerinizi buna göre tasarımlamanıza katkıda bulunacaktır.

8. Kimlerin ve Ne Zaman Katılım Sağlaması Gerektirdiğini Dikkate Alın

Hangi aşamada kimin dahil olacağına karar verin. Proje sponsoru ve iş birimi başkanları da dahil olmak üzere birkaç kişinin başlangıçtan beri işe dahil olması gerekecektir. Ancak genellikle, çoğu zaman göz ardı edilen profil öğrenim katılımcılarıdır.

Öğrenim katılımcıları ne kadar erken dahil olurlarsa, o kadar iyidir. Karşılaştıkları zorluklar ve cevapları bulma konusunu ele alışları hakkında size bilgi vermeleri için kapalı bir öğrenci grubu belirleyin. Ayrıca bunları, bulduğunuz tüm çözümleri test etmek için de kullanabilirsiniz.

9. Araç ve Teknikler Üzerine Düşünün

Bu, ilk değil son adım olmalıdır. Diğer tüm birimleri planladığınızda, kullanmak istediğiniz teknoloji üzerine düşünün. Bu, birkaç farklı seviyede yapılmalıdır:

 • Geliştirme.
  Çözümleri geliştirmede hangi araçlar kullanılacak?
 • Eğitimi teslim etmek için bir Öğrenme Yönetimi Sistemi kullanıyor olacak mısınız, cevap evetse bu, taslağını çıkardığınız çözümün tüm öğelerini destekleyecek mi? Aksi halde hangi araçları kullanacaksınız. (servis (delivery), sosyal öğrenme, iş birliği, programlama vs için araçların herhangi bir kombinasyonu olabilir). Tüm detaylara inmeniz gerekli değildir; bunları bu aşamada genel bir düzeyde tanımlamak yeterli olacaktır.
 • Altyapı

Yukarıdaki araçların  / teknolojilerin desteklenmesi için hangi altyapıya ihtiyaç duyacaksınız?

 

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« »