Günümüz Eğitim Yöneticilerinin Yapması Gereken 6 Şey

Mar 10 • AKADEMİK, E-ÖĞRENME, GENEL • 1339 Views • Yorum yok Günümüz Eğitim Yöneticilerinin Yapması Gereken 6 Şey

Eğer Eğitim ve Gelişim departmanları sürekli değişen işyerlerine adapte olmazsa, çalışanları eğitme görevi daha da zorlaşacaktır. Bu yazıda günümüz eğitim yöneticilerinin görevlerinden bahsedeceğiz.

Eğitim Yöneticilerinin Rolü Nasıl Değişiyor?

Geçtiğimiz birkaç on yıllık süreçte, dünya, önemli değişikler yaşadı. Bu süreçte eğitim ve gelişim dünyasındaki belirli öğeler, dahillerindeki işletmelerin ve çalışanların aleyhine bir düzen kurdu.

Sanayi Devrimi’nden İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine kadar, personel eğitimi, hızlı toplumsal ve ekonomik düzensizliğin ortasında, işçilerin gelişmesine odaklanıyordu. Eğitim ve Gelişim sektörü, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yüksek işsizlik ve artan küreselleşmenin zorluklarıyla başa çıkmaya odaklandı. 1990’dan bu yana, e-Eğitimin doğuşu ve çevrimiçi öğrenimin genel olarak yükselişi Eğitim ve Gelişim’de de oyunun kurallarını değiştirdi.

Ortaya çıkan imkanlar, çalışan gelişiminin doğasını, eğitim yöneticilerinin öngöremediği ve halen kabullenmeye çalıştıkları biçimlerde değiştirdi. Eğitim sektörünün dışında, çalışanlar da değişti ve bu da, zorluk derecesinin daha da artmasına neden oldu.

Günümüzde, çalışanlar uzun eğitim üniteleri yerine yönetilebilir parçalar halinde anlık bilgiler talep etmekteler. Geleneksel eğitim yöntemleri artık ihtiyaçlarını karşılamıyor ve bu yöntemlerin etkisiz oldukları sürekli olarak kanıtlanıyor. Josh Bersin’e göre “İş liderlerinin %84’ü en önemli öncelik olarak ‘iyileştirilmiş kurumsal öğrenme ihtiyacı’na işaret ediyor ve %44’ü de bunun acil olarak olması gerektiğini… daha temel bir değişim olduğunu – kurumsal Eğitim ve Gelişim’in baştan ele alınmasına ve odak noktasının tasarım odaklı düşünme ve çalışan deneyimine kaydırılmasına ihtiyaç olduğunu” söylüyor.

Eğitim ve Gelişim departmanlarının rolünü yeniden inceleme ve daha iyi, daha güçlü bir halde yeniden inşa etme vakti geldi. Peki, günümüz eğitim yöneticileri neler yapmayı planlıyor olmalılar.

1. Davranış Değiştirme

Bilgi aktarma, Eğitim ve Gelişim’in önemli bir işlevi olmakla birlikte çok daha uzun bir yolculuğun sadece ilk adımıdır. Bir süreci bilmek, bunların günlük işinize yerleştirilmesiyle aynı şey değildir. Öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmelerine ve kurum için önemli olan değerleri yaşatmalarına yardımcı olunması görevi eğitim yöneticilerine düşmektedir. İşlerinin tüm yönlerine malumat veren bu değerlerdir, Dolayısıyla bilgi eksiklikleri olabilse bile, genel davranışları, işi doğru yöne yönlendirecektir.

 

2. Öğrenen Deneyimine Odaklanma

Eğitim içeriği ne kadar kapsamlı ve ayrıntılı olursa olsun, eğer öğrenenler keyif almıyorsa, istenilen etkiye sahip olmayacaktır. Davranış biçimini değiştirmeyi amaçlıyorsanız, eğitim programı ile olumsuz bir ilişki oluşturulmasını göze alamazsınız. En azından, öğrenme platformuna herhangi bir cihazdan kolayca erişilebilir olmalıdır. “Bana Düşündürtmeyin”, kullanıcı deneyiminin ana öğretisidir. Bu kuralı ihmal ettiğiniz her seferde, öğrenim katılımcılarının eğitimlerini tamamlamadan çıkma ihtimalini artırmış olursunuz.

 

3. İşbirliği için İmkanlar Yaratın

Yalnız başına öğrenme için daima zaman olacaktır, ancak eğitimin tamamı bireysel öğrenmeden ibaret değildir. Çalışanlar, birbirlerinden de en az formal bir eğitim ünitesinden öğrendikleri kadar öğrenirler. North Highland Company Genel Sekreteri Mary Slaughter‘a göre, “Günümüzde, kurumsal öğrenme, içerik geliştirme ve iletmeden çok, insanların kariyerleri boyunca uyum sağlama, katkıda bulunma ve mükemmelleşmesini olanaklı kılabilme ile ilgilidir”. Sosyal bir Öğrenim Yönetim Sistemi ile eğitim yöneticileri, insanların birbirlerinden fikirler edinmesini sağlayan bir ortam oluşturabilmektedirler. Bu yalnızca inovasyon için fırsatlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda bu çalışanlara iletişim, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı verir. Bu becerileri başka şekilde öğrenmek zordur ve gene bu beceriler iş için son derece değerlidir.

4. Her Bir Bireye ‘İlgili’ Gelecek Hale Getirin

Eğer öğrenim katılımcılarınız işleriyle alakalı olmayan eğitim modülleriyle eğitim görmek zorunda kalırlarsa, eğitim programına olan ilgilerini tümden ve çabuk şekilde kaybedeceklerdir. Teknoloji geliştikçe, uyarlanabilir öğrenme deneyimleri yaratma yolunda yeni kapılar açılmaktadır. Bu fırsatları belirlemek ve bunlardan faydalanmak günümüz Eğitim ve Gelişim profesyonellerinin görevlerinin bir parçasıdır. Eğitim yöneticileri, önceden tanımlanmış içerik listeleri olan tek bir ünite yaratmak yerine, birbirinden bağımsız olarak işlev gösteren daha küçük üniteler oluşturmaya odaklanmalıdırlar. Bu, deyim yerindeyse samanlıkla iğne aramak gibi ilgisiz bir içerikte arama yapma zorluğunu ortadan kaldırır. Mikro-öğrenmeye geçiş de içeriğin sindirilmesini ve akılda tutulmasını daha kolay hale getirecektir.

5. Bireysel Gayretleri Tanıyın

Eğitim içeriğini daha uyarlanabilir bir öğrenme yaklaşımı ile şekillendirmenin yanı sıra, gerektiği zaman takdir etmek de önemlidir. Daha çok işbirliğine dayalı bir öğrenme programı oluşturmayı başarmış iseniz, öğrencilerin, katkılarının önemli olduğunu bilmeleri gerekir. Oyunlaştırma, her yerde bulunabilen bir UX özelliği haline geldi ve önemli oyun mekaniklerinin birisi de statü kazanma yeteneğidir. Öğrencileriniz belirli tartışma panolarına katkıda bulunmak için puan kazanabiliyorsa, kendilerini bu konuda uzman olarak tanımlayabilirler. Daha sonra, Öğrenme Yönetim Sistemi içerisinde uzman rolüne atanabilirler, yani uzmanlıkları için tanınırlar ve soruları olan diğer öğrenciler tarafından kolayca bulunabilirler.

6. Fikri Sermaye Edinme

Günümüzde, çalışanlar eskiye göre çok daha sık iş değiştirmektedirler. Bu durum, işletmeler için bir zorluk olmakla beraber Eğitim ve Gelişim departmanları için bir fırsattır ve mevzubahis departmanlara çok daha fazla sayıda çalışandan bilgi edinme ve bu bilgileri şirketin fikri sermayesine dahil etme şansı verir. Bir sosyal öğrenme platformu, çalışanların bilgi birikimlerini paylaşmaları için ideal bir ortamdır. Öğrenme Yönetim sisteminde sosyal özellikler bulundurmak, tüm iş-tabanlı öğrenmenin büyük bir kısmını oluşturan informal öğrenmenin avantajlarından faydalanmanızı sağlar. Bu bilgi paylaşımını harekete geçirmek ve mevcut içeriklerini geliştirmek için bu bilgileri kullanmak eğitim yöneticilerinin görevidir.

Son Olarak

Sonuç olarak, günümüz Eğitim ve Gelişim profesyonellerinin rolü, gerekli olan her türlü yolu kullanarak çalışanları eğitimlerine bağlı kılmaktır. Onlara bir aidiyet hissi vermek, onları kazanmanın ve herkes için işe yaran bir program yaratmanın tek yoludur. Daha etkin ve verimli süreçler uygulanmasıyla,  çalışanlar gerçek potansiyellerini fark edebilmekte ve bunun sonucunda tüm kurum kazançlı çıkabilmektedir.

 

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« »