Fonksiyonel Bağlamda e-Eğitim Yaratma: Başvurulacak 4 Kural

Eyl 2 • E-ÖĞRENME, GENEL • 1304 Views • Yorum yok Fonksiyonel Bağlamda e-Eğitim Yaratma: Başvurulacak 4 Kural

“Bilgi güçtür” diye bir söz vardır ama bu, sadece öğrenenler topladıkları bilgileri nasıl uygulayacaklarını biliyorsa geçerlidir. Bu makalede, Fonsiyonel Bağlam hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağız; buna, bu bağlamın etkileşen bileşenleri ve bu yaklaşımı e-Eğitim için Öğretim Tasarımınıza uygulama size yardımcı olacak 4 kural da dahil olacak. 
İşlevsel Bağlamda e-Eğitim Nasıl Yaratılır: Etkileşen Bileşenler ve Başvurulacak 4 Kural
e-Eğitim dersinizi, bilgiler, beceriler ve görev/iş ustalığı ile dolu büyük bir kütüphane olarak düşünün. Online öğrenim katılımcılarını gelip rafları incelemeleri, en iyi başlıkları seçip sayfalara dalmaları için davet ediyorsunuz. Ama gerçekten önemli olan, bilgilerini pratiğe dökebilmeleri ve bağlam dahilinde gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını bilmeleridir.
İşlevsel Bağlam yeni fikir ve kavramları önceden mevcut bilgilere bağlam dahilinde birleştirebilmektir. Online öğrenim katılımcıları konuyu gerçek hayat durumlarına bağlayabilme şansına sahip olmalıdır. Bu, ayrıca hafızalarını tazeleyerek ve bilgileri uygulamaya dökerek eski bilgileri yeni hale getirmelerine olanak sağlar. İşlevsel Bağlam yaklaşımının kurucusu Tom Sticht’tir. Bu yaklaşım kurumlarda, okuryazarlık programlarında ve pek çok farklı kuruluşta kullanılmaktadır.
İşlevsel Bağlamda eEğitim Yaratmak için Etkileşen Bileşenler
e-Eğitim için İşlevsel Bağlam yaratmada göz önüne alınacak 4 ana bileşen vardır. Bunların her biri, ilgili ve ilişkilendirilebilir olan kapsamlı bir eEğitim deneyimi oluşturmak için birbirleri ile etkileşim kurar:
-Önceden var olan bilgi tabanı
Bu, bir öğrenenin uzun süreli belleğinde olan bilgilerdir. e-Eğitim deneyimi boyunca, yeni kavram ve fikirleri birleştirerek bunun üzerine inşa ederler.
-İşleme becerileri
Sorun çözme, kritik düşünme ve dil becerileri buna dahildir. Bu kabiliyetler bilişsel işlevlerle ilgilidir.
-Öğrenme materyali ve içeriği
Bilgileri, öğrenenlere ulaştıran öğretimsel online içerikler… İşlevsel Bağlam kuramında, buna “bilgi gösterimi” denir.
-e-Eğitim Değerlendirmeleri
Bir öğrenenin bilgilerini pratik yollarla uygulama yetkinliklerini sınama ve ölçme… İşlevsel Bağlam yaklaşımı altında eEğitim değerlendirmeleri herhangi bir konu için hem kuramı hem işlevsel öğrenmeyi belirlemelidir.
Bir İşlevsel Bağlamda eÖğrenme Yaratmanın 4 Kuralı
İşlevsel bağlam dahilinde etkili e-Eğitim stratejisi yaratmak Tom Sticht’in önerilerini temel alan şu kurallara uyulmasını gerektirir:
1. Anlamlı İçerik
Tüm e-Eğitim deneyimleri anlamlı olmalıdır. Öğrencilerin deneyim düzeyleri ve ön bilgileri göz önüne alınmalıdır. Online öğrenciler hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için, derinlemesine hedef kitle araştırması yapın. Neleri bildiklerini, eEğitim deneyiminden neler almak istediklerini ve neler beklediklerini öğrenmeye çalışın. Anketler, ön-değerlendirmeler ve iş başı gözlemler bu kişilerin geçmiş deneyimlerini ve düzeylerini öğrenmenin etkili yollarıdır. Beceri ve performans farklarını tespit ettiğinizde, ihtiyaçlarına cevap veren daha anlamlı bir e-Eğitim programı yaratabilirsiniz. Eğer mümkünse onları, hedeflerine, isteklerine ve gereksinimlerine odaklanan kişiselleştirilmiş öğrenme rotaları oluşturmaya teşvik edin.
2. Online kaynaklara erişim.
Online öğrenenler e-Eğitim oturumları süresince ve sonrasında kullanacakları araçlara, kaynaklara ve materyallere erişime sahip olmalıdırlar. Çalışanların günlük olarak kullandığı görevler, beceriler ve bilgiler üzerine odaklanan e-Eğitim materyalleri yaratın. Mesela satış personelinizin, karlılığı artırmak için etkili bir şekilde pazarlık yapma ve müşteri ilişkileri kurma yeteneğine nasıl sahip olacağını bilmesi gerekir. Bu yüzden, online eğitimleri, bu belirli yetenekler üzerine odaklanmalı ve işyerinde ihtiyaç duymadıkları ikincil beceriler çıkarılmalıdır. Bu, sadece kendilerine gereken bilgi ve becerileri edinmek için uğraşacaklarından bilişsel aşırı yüklemeyi de azaltacaktır. Ayrıca bu kişilere öğrendiklerini düzenli olarak pratiğe dökebilecekleri tazeleyici online eğitim kursları da sunmalısınız; bu, bilgilerin akılda tutulması ve geri çağrılmasını da kolaylaştırır.
3. Pratik bilgi
e-Eğitim profesyonelleri pratik bilgiler sağlayarak uzmanlığı artırmalı, öğrencileri işleme becerilerinden faydalanma ve kendi e-Eğitim materyallerini tasarlama konusunda teşvik etmelidirler. Bu, yüksek düzeyde bir kavrayış gerektirir. İşlevsel Bağlam dahilinde bir e-Eğitim ders tasarımı tam takım olmalıdır. Online öğrenciler bilişsel sürecin her adımında yer almalıdırlar. Mesela, gerçek hayat durumlarında uygulayacakları bilgiler edinmeli ve sonrasında becerilerini eEğitim ortamı dışında nasıl uygulayacaklarını belirlemek için kullanmalıdırlar. Son olarak, bu bilgileri konu hakkında ustalıklarını gösterecek şekilde özetleyerek, düşünerek ve eEğitim materyalleri yaratarak uygulamaları gerekir. Bu eEğitim aktiviteleri ayrıca, işe yarar bilgilere kalıcı olarak sahip olmak için, yeni fikirleri daha önceden sahip oldukları bilgilerle birleştirmelerini sağlar.
4. e-Eğitim Değerlendirmeleri, kavrayışı bağlamsal bir formatta ölçmelidir
Çoğu diğer eEğitim ders tasarımı stratejilerinin aksine, İşlevsel Bağlam, nicelden çok nitel eEğitim değerlendirmelerine dayanır. Online öğrenciler notla değerlendirilmezler bunun yerine yanlış performans davranışlarını düzeltmelerine yardımcı olan, çabuk geribildirimler alırlar. Esas olarak, eEğitim değerlendirmeleri ne kadar bildiklerini değil, bildiklerini ne kadar iyi uygulayabildiklerini temel alır. Senaryo ve simülasyon-tabanlı sınavlar, bir İşlevsel Bağlam yaklaşımı altında oldukça etkili sınama metotlarıdır çünkü online öğrencilere iş hayatı gibi gerçek hayat durumlarında hareketlerini ölçme ve her kavram ve becerinin nasıl kullanılacağını görme yeteneği verir.
İşlevsel Bağlam gerçek hayat faydaları ve uygulamaları içeren herhangi bir eEğitim dersi için kullanılabilir. Bu makaleyi, eEğitim dersinizin verimliliğini artırmak ve öğrencilerinizin öğrendiklerini uygulayabildiklerinden emin olmak için bir rehber olarak kullanabilirsiniz.

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« »