e-Eğitim İçerik Kapsamı: Hedefler ve Zorluklar

Kas 28 • E-ÖĞRENME, GENEL • 1518 Views • Yorum yok e-Eğitim İçerik Kapsamı: Hedefler ve Zorluklar

Daha önceki bloglarımızdan birinde, içerik kavrayışının önemini ve öğretim tasarımı sürecindeki diğer adımlara göre bununla ilişkili karmaşıklığı görmüştük. Bu yazıda ise içerik kavrayışı ile ilişkili hedefleri ve zorlukları görelim.

e-Eğitim İçerik Kavrayışının Hedefleri ve Zorlukları

“Altı yaşında bir çocuğa anlatamıyorsanız, kendiniz de anlamamışsınızdır” ― Albert Einstein

Önceki yazımızda belirtildiği gibi, aldığımız içerik PDF’ler, PPT’ler, basılı materyal ve sınıfta eğitim sesli komut dosyası şekillerinde idi. Bunlar, iki takıma verildi; bir takım ders gelişimini etkin bir şekilde tamamlarken diğer takım ise zamanında teslim etmeyi başaramadı. Ayrıca bu farkı yaratan asıl önemli adımın e-Öğrenme içerik kavrayışı olduğunu gördük. İçeriği etkili bir şekilde kavramış ekip projeyi başarıyla tamamladı.

İlk aşamada, etkin bir şekilde kavrayan ekibin dahi nereden başlayacakları, nerede bitirecekleri ve taslak ile ilgili hiçbir fikri yoktu. Hakkında net bir fikre sahip oldukları tek şey müşterinin eğitimin ardındaki hedefi yani eğitimden sonra öğrencilerin neleri başarması gerektiğiydi.

Ekibimizin 3 eEğitim İçerik Kavrayış Hedefi

Bu belirsiz alanda, eğitimin hedeflerini rehber olarak alarak ve bu süreç için belirli hedefler belirleyerek içerik kavrayışını başlattılar. Bu hedeflerin neler olduğunu görelim:

1. İlgili İçeriği Tespit Etmek ve İlgisiz İçeriği Elemek

Çoğu durumda, Konu Uzmanları tarafından verilen içerikler, eğitim tasarımcıları tarafından kendi büyüklüğünün yarısı boyutunda bir kafese sığdırılması istenen bir file benzetilebilir. Bu nedenle, içeriği anlamadan önce öğrenim tasarımcıları, eğitimin öğrenme hedeflerinden haberdar olmalıdırlar. Amaçları, öğrenme hedefleriyle ilgili içeriği belirleme olmalıdır. Herhangi bir bilginin alakalı olduğundan emin değillerse, bunu vurgulayabilir ve Konu Uzmanlarına sorabilirler. Eğer Konu Uzmanları kabul ederse, ilgisiz içerikten kurtulabilirler.

2. İçerikteki Boşlukları Belirleme

Ekipler tarafından kavranılmakta olan içerikler birçok hukuk terminolojisine sahipti. Öğrenim tasarımcıları anlaması zor olan içerik hakkında Google’da aramalar yaptı, bazen de doğrudan paydaşlara sorular sordular.

Kavramlar ve terminolojiye aşina olduktan sonra, öğrenenler açısından düşünmeye başladılar. Olmadığında diğer içeriklerin anlaşılmasını zorlaştıracak eksik içerikleri tespit ettiler.

Örnek verecek olursak;

Bir 7. sınıf öğrencisi, matematik dersinde bir matematik problemini çözmek için gerekli adımları anlamaya çalışıyordu. Çok tecrübeli olan öğretmen, öğrencinin sonraki adımları anlamada başarısız olmasına sebep olan bazı adımları anlatmayı atladı.

Bu durum, eEğitim içerikleri için de gerçekleşebilir. Konu Uzmanı tarafından verilen içerikler onların deneyimlerini temel alır. Bazı temel içerikler eksik olabilir (kendileri için temel olabilir ama öğrenciler için olmayabilir). Eğitim Tasarımcıları, içerikleri kavrarken bu boşlukları veya eksik içerikleri tespit etmeli ve bunları doldurma konusunda Konu Uzmanları ile tartışmalar gerçekleştirmelidirler.

3. Genel Bir Taslak Oluşturun ve İçeriklere Bütüncül Bir Bakış Açısıyla Bakın

Ekip, bütün içeriği inceledikten sonra, çeşitli formatlarda dağılmış ham içeriği organize etti. Sonra, mantıksal bir konu akışıyla kaba bir taslak oluşturdular. Bu taslak, içerik anlama sürecinin ana çıktısıydı.

e-Eğitim İçeriği Kavramada Ekibimizin Karşılaştığı Zorluklar

İçerik kavrayışı için ekip tarafından konulan ana hedefler bunlardır. Bu hedeflere ulaşmaya çalışırken birçok zorlukla karşılaştılar. Bunların birkaçı şöyle:

1. Öğrenim Tasarımcıları O Konunun Uzmanı Değillerdi

Verilen içerik çok yeni ve onlara yabancıydı. Bu içeriği anlamada büyük zorluk çekiyorlardı. Konu Uzmanları ile iletişim, (sürekli iş programlarıyla meşgul oldukları için onlara ulaşmak çok zor olsa da) bu zorluğun üstesinden gelmede önemli bir rol oynamıştır.

2. Hukuk İçeriği Olduğu için, Öğrenim Tasarımcıları için Uzun, Ağır ve Sıkıcıydı

Fakat bir tasarımcının görevi böyle bir içeriği öğrenenler için çekici hale getirmektir. Tasarımcılar böyle bir içerikle ilgilendikleri zaman yetenekleri test edileceği için bunu zorlu bir görev, bir meydan okuma olarak gördüler.

3. İçerik Kavramada Zaman Sınırlaması Kaçınılmaz Bir Zorluktur

İçeriğin anlaşılmasına harcanan tüm gayret, çoğu zaman doğası gereği teknik olduğu için zaman alıcıdır. Ancak, bu ilk adım etkili bir şekilde gerçekleştirilirse, gelecekteki adımlar daha kolay ve hızlı olur. Önceki yazımızda söylediğimiz gibi,  iki takım arasındaki tüm farkı yaratan bu adımdı.

Başarılı olan ekip içerik kavrama sürecini, bu hedefleri akılda tutarak ve bu zorlukların üstesinden gelerek tamamladı.

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« »