online eğitim dersleri

Amaç Odaklı Online Eğitim Dersleri Yaratmak için 7 Öneri

Haz 27 • E-ÖĞRENME, GENEL, SANAL SINIF • 996 Views • Yorum yok Amaç Odaklı Online Eğitim Dersleri Yaratmak için 7 Öneri

Kurumsal e-Eğitim programınızın ana amacı ne? Çoğu çalışana sorarsanız, muhtemelen yıllık değerlendirmeyi geçmek ya da iş arkadaşlarının gerisinde kalmamak olduğunu söyleyeceklerdir. Ama online eğitim, tamamen öğrenme ve profesyonel bilgileri genişletmeyle ilgili olmalıdır. Bu makalede kurumunuz için amaç odaklı online eğitim dersleri hazırlamayla ilgili 7 tavsiye sunacağız.

Amaç Odaklı Online Eğitim Dersleri Nasıl Oluşturulur?

Her online eğitim dersinin amacı çalışan performansını iyileştirmek ve gerekli becerileri inşa etmektir. Malesef, pek çok kurumsal e-eğitim programı, online değerlendirme skorlarına, unvan işaretlerine ve diğer ikincil konulara odaklanarak asıl önemli olan noktayı kaçırmaktadırlar. Basit gerçek şudur ki, bunlar hedef değil hedefe giden araçlardır; kurumun başarısına yardımcı olabilmek asıl hedeftir. Online eğitiminizin amacı, çalışanları işyerinde daha üretken olmaları için gereken araç, kaynak ve bilgilerle donatmaktır. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanan amaç odaklı online eğitim dersleri yaratmayla ilgili 7 öneri şöyle:

1 – Beklenti ve uygulamaları başta açıklayın
Kurumsal öğrenim katılımcılarının, online eğitim programının amacını gerçekleştirebilmeleri için, amacın ne olduğu konusunda net olmalısınız. Ne yapmaları bekleniyor? Gerçek hayatta bilgi ve becerileri nasıl uygulayabilirler? Online eğitim deneyiminin arzu edilen sonucu nedir? Bunlar, online eğitim dersine başlamadan önce sorulması gereken sorulardır. Temel olarak, odaklanabilecekleri bir hedefleri ve bu hedefi izlemeleri için bir sebepleri olmalıdır. Eğer tüm bu açıları ilk günden netleştirmezseniz, kurumsal öğrenciler, eğitim sürecine dahil olma konusunda motivasyon sorunu yaşayacaklardır.

2 – Performans açıklarına odaklanan branşlaştırma senaryoları geliştirme

Temelinde, amaç odaklı online eğitim, bilinmesi gereken bilgi ve pratik bilgiye odaklanmakla ilgilidir. Kurumsal e-Eğitim ortamlarında, bu, performans ve beceri açıklarına işaret eder. Branşlaştırma senaryoları, hem bu açıkları tespit etme hem de bunları gerçek hayat tecrübeleri ve içgörüleri ile doldurmaya yardımcı olur. Çalışanların gelişim alanlarını ve işyerinde daha üretken olmaya yardımcı olacak güçlü yönleri belirleme fırsatı olur. Mesela, görev-tabanlı bir senaryoya katılan kurumsal öğrenciler neleri yanlış yaptıklarını anlayabilir ve yeni beceriler geliştirerek bu sorunları nasıl gidereceklerini çözebilirler.

3 – Çalışanları kişiselleştirilmiş eğitim rotaları yaratma konusunda cesaretlendirin

Çalışanlarınız için ana motivasyon kaynaklarından biri, gerçek potansiyellerini gerçekleştirmeleridir. En üste çıkmak ve buraya ulaşabilmek için bilgi ve becerilere ihtiyaç duyarlar. Eğer online eğitim programınızın onları hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaklarını biliyorlarsa, katılmak için her fırsatı kullanacaklardır.  Kişiselleştirilmiş online eğitim rotaları, onlara, onlar için en iyi olacak online eğitimi seçme, özelleştirilmiş hedefler koyma ve kendi uzmanlıklarını yol boyunca ölçme olanağı sağlar. En etkili amaç odaklı online eğitim stratejileri esnektir, çok yönlüdür ve öğrenen-merkezlidir. Çalışanlarınızı, online eğitim programına başlamadan önce tanılayıcı değerlendirmelere davet edin ve oldukları ve olmaları gereken yerleri görmelerine yardımcı olun. Daha sonra, kilometre taşları ve alt-hedeflerle tamamlanmış bir rota yaratmalarını isteyin.

4 – Kendine kulavuzluk eden eğitim aktiviteleri entegre edin

Online eğitimlerini tamamlamak için sadece asgarileri yapacak bazı çalışanlar vardır. Bunun yanında, ilgili konu ve görevleri keşfetmek için her türlü zorluğa katlanmayı göze alanlar da vardır. Bu, her iki grup da kendine kılavuzluk eden online eğitim faaliyetlerinden faydalanabilirler çünkü bu faaliyetler kendi hızlarına göre ilerlemelerine ve gereksinim duydukları kişiselleştirilmiş online eğitimi almalarına izin verir. Süreç üzerinde kontrol sahibi olmak, motivasyonu artırmanın en güçlü yollarından biridir çünkü çalışanlar başarının sadece kendi omuzlarında olduklarını bilirler. Benzer şekilde, yükselen çalışanlar, online eğitim ortamı dışında kendi bilgi tabanlarını geliştirebildiklerinden, sıkılmaz ve yılmazlar.

5 – Bilgileri pratiğe döken online eğitim simülasyonları ve eğitici oyunlar tasarlayın

Online eğitim simülasyonları ve eğitici oyunlar hem keyifli hem bağlayıcıdır. Daha da mühimi, çalışanlara öğrendiklerini etkileşimli ve keyifli bir şekilde uygulama fırsatı verir. Sadece muhtemel sonuçlar hakkında okuma yapmaktansa, her bir davranış ve seçimlerinin gerçek hayat yansımalarına etki edeceğini keşfederler. Bu online eğitim aktiviteleri onlara işlerinde kullanabilecekleri önemli deneyimler sunar ve görev ya da sürecin her açısını pratik etme imkanı sağlar.

6 – Bilgileri pekiştirmek için etkileşimli tekrarlar yaratın

Bilgileri sadece okuyarak tekrarlamak bilgi tutmaya/duralamaya yardımcı olur fakat bilgi ile etkileşim kurmak çok daha etkili bir yaklaşımdır. Öğrencileri, bilgileri farklı durumlara uygulama konusunda teşvik edin. Mesela, aynı bilgiyi farklı bir açıdan ele almak için bir infografik, branşlara ayırma senaryosu veya gerçek hayat vaka çalışması kullanın. Bu, bilgileri pekiştirip uzun erimli belleğe taşmaya yardımcı olur.

7 –  Aktif geri-çağırma gerektiren online değerlendirmeler dahil edin

Çoktan seçmeli ve doğru/yanlış sınavları gibi geleneksel online değerlendirmeler edilgendir. Etkin online değerlendirmeler ise size bilgi ve uzmanlıklarını gerçekten test etme olanağı sağlar. Yazılı bir sınav yerine, onları görev-tabanlı senaryo veya simulasyon çalışmalarına katılmaya davet edin. Belirli bir konu üzerine odaklanan bir blog yaratmalarını isteyin. Burada önemli olan edindikleri bilgileri aktif olarak geri çağırabilmeleri ve kendi kelimeleri ile ifade edebilmeleridir.

Çalışanlarınız online eğitimlerini tamamladıklarında, muhtemelen herhangi bir grafik, çizelge, ya da metin öbeği hatırlamayacaklardır. Hafızanın çalışma tarzı böyledir.  Fakat işlerini kabiliyetlerini en iyi şekilde kullanarak yapabilmelidirler. Amaç odaklı, etkili bir online eğitim stratejisinin ayırıcı özelliği budur.

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« »